Peyzaj Tasarım, Çevre Düzenleme ve Proje Hizmetleri

Yapı üretim sürecinde tüm açık veya yeşil alanların peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve peyzaj projesi hizmetleri, peyzaj rölöve - restitüsyon - restorasyon hizmetleri, açık - yeşil alan donatı projesi hizmetleri, iç mekanda bitkisel tasarım hizmetlerini tüm aşamalarıyla gerçekleştiririz. Proje hizmetlerimiz şu kategorilere ayrılır:          

1- Etüt Çalışması ve Ön Proje: Kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılması ile oluşturduğumuz; planlama/tasarım/proje alanı ile ilgili yapılacak işlemleri ve önerileri; ekonomik ve benzer faktörler bazında da karşılaştırmalarını kapsayan; alanının niteliğine göre her ölçekte çizilebilecek şema, grafik, açıklama ve raporları ile bu verilere göre düzenlenebilecek, plan, kesit ve görünüşlerle fikir ortaya koyan taslak proje veya etütlerimizdir.

2- Kesin Proje: Planlama/tasarım/proje alanının büyüklüğü ve niteliğini göz önüne alarak, her ölçekte çizilebildiğimiz; onanmış ön proje doğrultusunda ve varolan yasal prosedürlere göre uygulanabilirliğini ortaya koyduğumuz, tasarım ve yapılanmaya dair kesin çözümlerimizdir.

3- Uygulama Projeleri: Planlama/tasarım/proje alanının onanmış kesin projesinin uygulanabilmesi için gerekli tüm verileri kapsar. Yapısal, bitkisel uygulama özelliklerini; kod ve ölçülerini; yapı ve çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını; alt yapıya ilişkin çözümleyici bilgilerini; sistem detaylarının üretim ve uygulamaya yönelik önerme ve referanslarını; kullanılan malzemenin nitelik ve özelliklerini içeren; büro veya şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte; kolaylıkla anlaşılabilir çizim teknikleri ile hazırlanmış projelerimizin bütünüdür.

4- Detay Projeleri: Peyzaj uygulama projelerimizde yaşama geçirdiğimiz, kullanımların gerektirdiği her türlü yapısal/bitkisel donanım ve donatılara ilişkin; yapım ve üretim tekniklerine yönelik bilgileri her türlü tanımladığımız ve ölçülendirdiğimiz görsel anlatımlarımızdır.  

Peyzaj Mimarlığı Uygulama ve Yönetimi Hizmetleri

Açık veya yeşil alanlarının, peyzaj mimarlığı mesleki kontrollük ve teknik uygulama sorumluluğunu, proje yönetimini, şantiye şefliğini, danışmanlığını, kabul ve teslimini yaptığımız çalışmalarımızı kapsar. Ayrıca projenin anahtar teslim uygulanmasında; a dan z ye uygulamaya yönelik yapılan çalışmalarımızı da içerir.

1- Peyzaj Mimarlığı Mesleki Kontrollük Hizmetleri: Peyzaj uygulama alanı ile ilgili ihaleden sonra yer tesliminde hazır bulunmak, peyzaj uygulamaları ile ilgili her türlü yapısal ve bitkisel işlerin kontrollerini yapmak, uygulama sırasında gereken değişiklik ve detaylara ilişkin önerilerini idare veya işveren aracılığı ile peyzaj mimarı müellife aktarmak, geçici kabulde bulunmak ve iş bittikten sonra uygun ölçekli "yapıldı/as built" projesinin kopyasını ve 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesini idareye verilmesini kapsar.

2- Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmetleri: Mesleki yetki ve sorumlulukta planlama/tasarım/proje alanının, onanmış proje ve eklerine, yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmeliklere, peyzaj mimarlığı hizmetlerine ilişkin yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapımını denetleme hizmetlerimizin bütünüdür. 

Süs Bitkileri Üretimi

Peyzaj tasarım, çevre düzenleme, projelendirme ve peyzaj uygulamasında kullanılan bitkisel materyalin üretiminin koordinasyonu ve planlamasıdır. 

Yeşil Alan Periyodik ve Sezon Bakım Çalışmaları, Teknik Danışmanlık Hizmeti

Peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve projelendirme sonrasında, peyzaj uygulamasına ilişkin olarak yapılan hizmetlerimizdir. 

Diğer Bilimsel, Teknik ve Sanatsal Çalışmalar

Peyzaj tasarımı, çevre düzenleme ve projelerinde maket, imaj ve animasyon, sanat eserinin yerinin ve malzemesinin seçimi ve benzeri hizmetlerimizdir. 

Yeşil Alan Sulama Sistemleri Proje ve Uygulama Hizmeti

Peyzaj tasarımı, çevre düzenleme ve projelerinde sulama sistemi kurulumu hizmetlerimizdir.

2014 © Solida Peyzaj Mimarlığı + 90 232 435 35 11